Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 15:25

История


Публичната администрация е интердисциплинарна научна и образователна област, чието ядро е управлението на държавните институции и организации, както и на дейности от обществен интерес. Като самостоятелно професионално поле, публичната администрация е средище на редица науки – икономика (обща и по отрасли), управление, социология, политология, история, право, психология и др. Това намира отражение в историята на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС.

УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, изпълнителните и управленските органи.

През 1997 год. катедрата сменя името си от „Териториални системи“ на „Публична администрация“, а в периода 1999-2012 г. работи под наименованието „Публична администрация и регионално развитие“.

Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация"

Инфографики

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.юли 2015 - м.юли 2016

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.юли 2016 - м.юли 2017

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.юли 2017 - м.юли 2018

ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.септември 2018 - м.септември 2019