Катедра "Публична администрация"

Обновено: петък, 29 януари 2021 15:17

ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ:


Ноември

2020

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

Ноември

2019

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

Октомври

2019

Отворен семестър на тема: Бъди доброволец, стани супергерой!

май

2019 г.

Отворен семестър на тема: „Е-решения в здравеопазването: добри български практики“

декември

2018 г.

Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация"

ноември

2018 г.

Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“

юни

2018 г.

С изложба „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС

май

2018 г.

Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения 2018“

април

2018 г.

Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“

ноември

2017 г.

Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България

октомври

2017 г.

Младежки форум на тема „Българското председателство на Съвета на ЕС – гласът на младежите в обединена Европа”

октомври

2017 г.

Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

октомври

2017 г.

20 години специалност „Публична администрация“

октомври

2017 г.

Едноседмично обучение на студенти от Florida International University

Тема на обучението: България в ЕС: Българското председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2018 г.)

юни

2017 г.

Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера”

май

2017 г.

Подписване на Меморандум за сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“

май

2017 г.

Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „Здравна политика и здравен мениджмънт – предизвикателства на реформата“

април

2017 г.

Публична лекция на Н.Пр. Манал Ел Шинауи, посланик на Арабска Република Египет в Република България

март

2017 г.

Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи”

ноември

2016 г.

„Отворен семестър“ на катедра „Публична администрация“ на тема: „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“

октомври

2016 г.

Трета есенна академия „Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт“

октомври

2016 г.

Едноседмично обучение на студенти от Florida International University

Тема на обучението: Contemporary Issues in Public Administration: Bulgaria in the European Union

май

2016 г.

„Отворен семестър“ на катедра „Публична администрация“ на тема: „(Зло)качествената полиция”

май

2016 г.

Публична лекция „Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – национален ангажимент с европейско измерение“

април

2016 г.

„Отворен семестър“ на катедра „Публична администрация“ на тема: „Гражданско участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие“

ноември

2015 г.

Втора есенна академия „Административно управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“

октомври

2015 г.

Публична лекция за президентските избори в САЩ и бъдещето на американската политика

октомври

2015 г.

Едноседмично обучение на студенти от Florida International University

Тема на обучението: Multilevel Governance Issues and the European Union: The Case of Bulgaria

май

2015 г.

Подписване на Меморандум за сътрудничество със Столична община

септември

2014 г.

Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението“

юли

2014 г.

Подписване на Меморандум за сътрудничество с администрацията на Министерския съвет (АМС) и Института по публична администрация (ИПА)

октомври

2013 г.

Едноседмично обучение на студенти от Florida International University

Тема на обучението: Contemporary Issues in Public Administration –

Democratic Transition and Administrative Reform, Using the Country of Bulgaria as a Case Study

май

2012 г.

Подписване на Меморандум за академично партньорство с Florida International University, Miami, USA (Решение на АС/12.05.2012)

октомври

2008 г.

Юбилейна международна научна конференция „Публичната администрация – предизвикателства и перспективи“