Катедра "Публична администрация"

Проведена информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение

вторник, 11 май 2021 9:37

На 10 май 2021г. от 10 ч. в MS TEAMS се проведе информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение.

Обсъдени бяха въпроси относно отчитане на преддипломния стаж и предстоящия държавнен изпит. Представени бяха и възможности за продължаване на обучението в УНСС в предлаганите разнообразни магистърски програми.

padmin_8e453_Picture1.jpg

padmin_8e453_Picture3.jpg

padmin_8e453_Picture3.jpg

padmin_8e453_Picture2.jpg

Галерия снимки от Проведена информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", ред ...