Катедра "Публична администрация"

Първа онлайн информационна среща с IV курс

сряда, 01 април 2020 20:00

На 01.04.2020 г. се състоя първата онлайн информационна среща с IV курс (спец. Публична администрация). На срещата бяха коментирани:

1. Временната организация за провеждане и отчитане на преддипломни стажове на студентите от специалност „Публична администрация“ в редовна и дистанционна форма на обучение през уч. 2019/2020 г. (Вж ТУК)


2. Държавният изпит (Вж ТУК)


3. Магистратурите, предлагани от УНСС (Вж ТУК)


4. Телефоните и мейлите за контакти с администрацията на УНСС (Вж ТУК)

Галерия снимки от Първа онлайн информационна среща с IV курс ...