Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Вяра Коларова

Телефон: (02) 8195 574
Кабинет: 5032