Катедра "Публична администрация"

Обновено: петък, 30 юни 2017 18:36

Магистри

През 2000 г. започва редовно обучение на магистри по „Публична администрация”, а през 2017 г. по „Електронно управление“. Днес катедрата поддържа дистанционно магистърско обучение по „Публична администрация“ със специализации „Държавна администрация“, „Здравен мениджмънт“.

Спец. "Публична администрация", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение

Защита на магистърска теза

Заявление

 

Правила

 

Примерна заглавна страница

 

Заглавна страница

 

Декларация за авторство

 

Стандарт за цитиране

 

Критерии за оценяване на магистърски тези