Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 08 октомври 2015 11:13

Акредитация

Гаранция за качеството на работата на катедра „Публична администрация“ са високите оценки, присъдени от Националната агенция за оценяване и акредитация:

  • Всички бакалавърски и магистърски програми са от професионално направление „Администрация и управление“, получило оценка 9,83 със срок на акредитацията до 03.09.2020 год.;
  • Обучението в докторантура по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)“ е с оценка 9.60 и със срок до 27.05.2021 год. (Вж. Решение и анотация на НАОА за акредитация)