Катедра "Публична администрация"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 29 юни 2017 15:40

Партньори

Катедра „Публична администрация“ е институционален член на Мрежата на институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

 

 

УНСС и катедра „Публична администрация“ са част от мрежа, включваща 11 висши училища и Институт по публична администрация към Министерски съвет. Нейната цел е подобряване на обучението по Публична администрация.

(Меморандум за сътрудничество)  

 

 

Катедра "Публична администрация" е изпълнител по подписан през месец май 2015 г. петгодишен меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната община.

(Меморандум за сътрудничество)

 

 

Катедра "Публична администрация" е координатор по изпълнението на подписан през месец май 2017 г. петгодишен меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция "Електронно управление". 

(Меморандум за сътрудничество)