Катедра "Публична администрация"

Обновено: понеделник, 16 май 2022 12:05

Обучение

 

ОКС

Специалност

Форма на обучение

Продължи-телност

Учебна документация

Бакалавър

Публична администрация

Редовна

4 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Мениджмънт и администрация

(съвместно с кат. Управление и кат. Регионално развитие)

Дистанционна

4 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Магистър

Публична администрация

Редовна

1 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Цифрово управление и администрация

Редовна

1 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Публична администрация (Държавна администрация)

Дистанционна

1,5 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Публична администрация (Здравен мениджмънт)

Дистанционна

1,5 год.

Учебен план

Квалификационна характеристика

Доктор

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Прием до 2021

Редовно, задочно, на самостоятелна подготовка

Учебен план 

Квалификационна характеристика

Прием от 2021/2022

Редовно, задочно, на самостоятелна подготовка

Учебен план 

Квалификационна характеристика