Катедра "Публична администрация"

Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация"

Разглеждате снимки от Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация"

Вижте пълен текст на Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация"

Г-жа Диана Дончева, представител на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет запозна студентите с възможностите за провеждане на преддипломен стаж в държавната администрация.

Г-жа Диана Дончева, представител на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет запозна студентите с възможностите за провеждане на преддипломен стаж в държавната администрация.

Страница:

Галерия снимки от Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" ...