Катедра "Публична администрация"

Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА

петък, 25 март 2016 17:30

На 25 март 2016 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“.

Студенти от III и IV курс,  специалност „Публична администрация“ 

Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, обобщи необходимостта от ускоряване на развитието на администрацията. Той приветства студентите и обстойно ги запозна с приоритетите на правителството в областта на електронното управление, административното обслужване и политиката за управление на човешките ресурси. Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА говори пред студентите за необходимостта от спазване на определени принципи в работата на администрацията като предпоставка за постигане на добро публично управление. Според г-н Иванов от ключово значение е администрацията да осигурява прозрачност в действията си. Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС приветства гостите и им пожела успех в кандидатстването за студентски стажове.

Експерти от АМС представиха приоритетите на администрацията, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация до 2020 г. Сред приоритетните направления е повишаване на взаимодействието между университетите и институциите. Мерки по отношение на засилване на връзката университети – администрация  бяха обсъдени на специална среща с ръководителите на катедри „Публична администрация“. Необходимостта от прилагане на мерки показа онлайн анкета за оценка на степента на съответствието между преподавани курсове в специалност публична администрация и стратегията за развитие на държавната администрация.  Според нея студените слабо познават някои политики като достъп до обществена информация и отваряне на данни. От друга страна, инициативи като оценка на въздействието и административно обслужване са добре познати и голяма част от студентите са работили по тематични курсови проекти в тези области.

Програмата продължи с презентации на експерти от ИПА и АМС за възможностите за кариерно развитие и начините за постъпване на работа в администрацията. Даниела Сечкова, старши експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ представи на портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. През март 2016 започна кампания за набиране на стажанти в администрацията към края на месец март има разкрити над 1000 свободни стажантски места в цялата страна. 

След презентациите студентите разгледаха сградата на Министерския съвет и посетиха заседателната зала на МС.

Събитието е част от инициативата Меморандум за сътрудничество между АМС, ИПА и висшите училища със специалност „Публична администрация“. Срещата със студенти се провежда за трета поредна година и се утвърди като периодичен форум за среща на млади специалисти с експерти от администрацията.

Посещението е в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и водещи висши училища в областта на публичната администрация.

Галерия снимки от Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА  ...