Катедра "Публична администрация"

Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация"

сряда, 21 октомври 2015 19:00

На 21.10.2015 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" (редовно и дистанционно обучение). Срещата има за цел да уточни всички въпроси, които си задават студентите, конкретизира ръководителят на катедрата доц. д-р Александър Вълков.

Г-жа Диана Дончева, представител на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет запозна студентите с възможностите за провеждане на преддипломен стаж в държавната администрация.

Г-жа Диана Дончева

В подробна  презентация доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, запозна студентите с изискванията за преддипломен стаж, неговото провеждане и оценяване, документите и сроковете за осъществяването му. Изчерпателна информация получиха присъстващите в голямата конферентна зала и за подготовката за държавен изпит, както и за предлаганите от катедрата магистърски програми.

Студентите в голямата конферентна зала

 На срещата присъстваха преподаватели от катедрата и технически сътрудници от отдел „Студенти“.

Галерия снимки от Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" ...