Катедра "Публична администрация"

УНСС е единственият университет с инициативата pro bono доброволчество

вторник, 11 януари 2022 0:00

В новия брой на Вестник на УНСС читателите ще намерят новини от живота на университета, интересни статии, интервюта и рубрики.

В един от материалите авторите представят международен проект за включване на студенти в pro bono доброволчество, чрез който имат възможност да придобият опит по специалността си и да навлязат в гражданския сектор. По време на pro bono работилниците студенти работят заедно с академични и бизнес ментори, за да решат проблемите на нестопански организации.

Доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова от катедра „Публична администрация“, която членува в консорциума на проекта и организира pro bono работилниците в страната, разказва на страниците на вестника какво означава pro bono доброволчество. „Доброволчеството е възможност да дариш на хора, с които нямаш директна връзка, най-ценния ресурс, който всеки от нас притежава – времето си. Познатият начин да стане това е класическото доброволчество. При него ключовото е, че освен времето си даряваш и неквалифицирания си труд на непознати хора. Тоест всеки от нас може да го прави. Само че все по-активно става така нареченото pro bono. Целият термин е pro bono publico, което в превод от латински означава „в полза на общността“. Това е доброволчество, при което хората заедно с времето си даряват и своите специализирани знания и умения.“ Доц. Горчилова обръща внимание, че идеята е позната в корпоративния свят, където все повече млади специалисти отделят от професионалното си време и опит, за да подпомагат каузи. „В България pro bono започва да си пробива път през последните години“, допълва доц. Горчилова. Още за инициативата и ползите от нея четете в новия брой на Вестник на УНСС.

 Вестник на УНСС брой 660

Галерия снимки от УНСС е единственият университет с инициативата pro bono доброволчество ...