Катедра "Публична администрация"

Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono

понеделник, 23 септември 2019 19:00

На 19 и 20 септември 2019 г. в Óbuda University, Будапеща се проведе третата експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono” (BEESE) 2018-1-HU01-KA203-047732. Преподаватели от катедра „Публична администрация“ са българските представители на академичните среди в рамките на проекта. Основен фокус на работната среща бяха резултатите от първата Про Боно работилница – пилотен опит за въвеждане на доброволчески практики, при които професионалисти, преподаватели и студенти разработват реални казуси на нестопански организации. Работната програма включваше срещи с унгарски студенти – доброволци, както и представяне на идеята за Science Shop, прилагана от Corvinus University. Предстои организирането на втората Про Боно работилница, както и проучване на възможностите доброволческата работа на студентите да бъде сертифицирана и на нейна база да бъдат присъждани международно признавани кредити. Това е първа по рода си идея на европейско ниво, която дава възможност на университетите да се включват по-активно в изграждането на общности и да практикуват корпоративна социална отговорност.

Ас. д-р Виолета Тончева-Златкова и Доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова

Участници в третата експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono”

Галерия снимки от Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Eng ...