Катедра "Публична администрация"

20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

     

Галерия снимки от 20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Инова ...