Катедра "Публична администрация"

Информационна среща с третокурсниците и четвъртокурсниците от специалност „Публична администрация“ и специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“

сряда, 10 май 2017 14:02

На 09.05.2017 г. в Зала 3074 се проведе информационна среща с третокурсниците и четвъртокурсниците от специалностите „Публична администрация“ (редовно и дистанционно обучение) и „Администрация и управление с преподаване на английски език“. Срещата имаше за цел да уточни всички въпроси, които задават студентите във връзка с провеждане на преддипломен стаж, защита на дипломни работи и предстоящия държавен изпит.

 

Студентите в зала 3074

В подробна  презентация доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, запозна студентите с изискванията за преддипломен стаж, неговото провеждане и оценяване, документите и сроковете за осъществяването му. Студентите получиха изчерпателна информация за подготовката за държавен изпит, както и за защита на дипломни работи.

 

Доц. д-р Александър Вълков

Доц. д-р Александър Вълков представи предлаганите от катедрата магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение („Публична администрация”, „Публична администрация“ със специализациите „Държавна администрация“, „Здравен мениджмънт“ и „Електронно управление“) и запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване.

Галерия снимки от Информационна среща с третокурсниците и четвъртокурсниците от специалност „Публи ...