Катедра "Публична администрация"

Отворен семестър на тема: "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи”

петък, 31 март 2017 17:00

      

Галерия снимки от Отворен семестър на тема: "Стратегическо управление на нестопански организации и ...