Катедра "Публична администрация"

Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация"

петък, 30 септември 2016 14:58 /
Начало:
понеделник, 31 октомври 2016 10:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

24.10.‘16 г.

каб. 5032

28.10.‘16 г.

каб. 5032

31.10.‘16 г.

10:00

Зала П038

Публична администрация със спец. Здравен мениджмънт

24.10.‘16 г.

ЦДО

28.10.‘16 г.

ЦДО

31.10.‘16 г.

10:00

Зала 3036

Публична администрация със спец. Държавна администрация

24.10.‘16 г.

ЦДО

28.10.‘16 г.

ЦДО

31.10.‘16 г.

10:00

Зала 4003

* За редовно обучение:

Магистърските тези се предават в два хартиени екземпляра и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител.

* За дистанционно обучение:

Магистърските тези се предават в един хартиени екземпляр и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител.