Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

четвъртък, 23 юни 2016 15:32 /
Начало:
четвъртък, 30 юни 2016 10:00
Край:
Място:
Зала „Научни съвети” на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

„ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Докторант: Стефан Огнянов Петков

Научен ръководител: проф. д-р Цветка Стоенчева

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Йордан Стойчев Ботев

доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска

проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева

проф. д-р Румяна Николаева Нейкова

доц. д-р Светла Костадинова Михалева


            Публичната защита се състоя на 30.06.2016 г. от 10:00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС.

            Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.

            Резултат от гласуване на журито: Да – 5, Не – 0