Катедра "Публична администрация"

Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация"

понеделник, 18 април 2016 14:06 /
Начало:
вторник, 12 юли 2016 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

04.07.‘16 г.

каб. 5032

08.07.‘16 г.

каб. 5032

12.07.‘16 г.

09:00

Зала П037

Публична администрация със спец. Здравен мениджмънт

24.06.‘16 г.

ЦДО

05.07.‘16 г.

ЦДО

07.07.‘16 г.

14:00

Зала 2123

Публична администрация със спец. Държавна администрация

29-30.06.‘16 г.

ЦДО

11.07.‘16 г.

ЦДО

12.07.‘16 г.

12:00

Зала 2123

* За редовно обучение:

Магистърските тези се предават в два хартиени екземпляра и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител.* За редовно обучение:

* За дистанционно обучение:

Магистърските тези се предават в един хартиени екземпляр и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител.