Катедра "Публична администрация"

Защита на дипломни работи на специалност „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение

сряда, 18 февруари 2015 16:00 /
Начало:
понеделник, 30 март 2015 12:00
Край:
Място:
Зала 3038
Подробности:

Срок за предаване на дипломните работи от 23 до 24 март 2015 г. (в каб. 2069)