Катедра "Публична администрация"

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за студенти от специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, 4 КУРС

понеделник, 09 февруари 2015 14:01 /
Начало:
понеделник, 23 февруари 2015 14:15
Край:
понеделник, 23 февруари 2015 16:00
Място:
Голяма конферентна зала на УНСС
Подробности:

На студентите ще бъде предоставена информация по следните основни теми:

  1. Избор на представители на студентите.
  2. Провеждане на преддипломен стаж през летния семестър.
  3. Подготовка за държавен изпит.
  4. Предлагани от катедра „Публична администрация“ магистърски програми.
  5. Подготовка на Алманах 2015.
  6. Дискусия по поставени от студентите въпроси.

Очакваме ви!