Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“

понеделник, 22 юни 2020 12:19 /
Начало:
понеделник, 06 юли 2020
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 06 юли 2020 г. (понеделник) от 10:00 часа  в зала 2118. 

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Конспект за държавен изпит  

За въпроси се обръщайте към научния ръководител на програмата проф. П. Кацамунска (polya.katsamunska@unwe.bg).