Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

четвъртък, 04 юни 2020 11:31 /
Начало:
сряда, 10 юни 2020
Край:
Място:
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

"Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

 

Докторант: Ивайло Петров Илиев

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

 

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Георги Димитров Апостолов

доц. д-р Александър Иванов Вълков

доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев

доц. д-р Татяна Трифонова Томова


 

Публичната защита ще се състои на 10.06.2020 г. от 13.00 часа в зала 2032 А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.