Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация "Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България"

четвъртък, 04 юни 2020 11:21 /
Начало:
вторник, 09 юни 2020
Край:
Място:
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

“Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

 

Докторант: Златина Красимира Иванова

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

 

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Евгения Иванова Делчева

проф. д-р Тодорка Игнатова Костадинова

проф. д-р Петко Ненков Салчев

доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

доц. д.м. Румяна Тодорова Янева

 

Публичната защита ще се състои на 9.06.2020 г. от 13.00 часа в зала 2032 А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.