Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства“

неделя, 15 септември 2019 23:23 /
Начало:
вторник, 24 септември 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 2032 А
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

„Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства“

 

Докторант: Красимира Стефанова Вълчева

Научен ръководител: доц. д-р Александър Иванов Вълков

 

НАУЧНО ЖУРИ:

Проф. д-р Евгения Делчева

Проф. д-р Тодорка Костадинова

Проф. д-р Златица Петрова, д.м.

Проф. д-р Петко Салчев, д.м.

Доц. д-р Александър Вълков

 

Публичната защита се състоя на 24.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 2032 А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.

 Резултат от гласуване на журито: Да – 5, Не – 0