Катедра "Публична администрация"

Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на магистърски тези

петък, 21 юни 2019 19:39 /
Начало:
понеделник, 23 септември 2019 10:00
Край:
понеделник, 30 септември 2019 17:00
Място:
УНСС
Подробности:

Заявления за защита на магистърски тези за спец. "Публична администрация" и спец. "Електронно управление", редовно обучение се подават между 23 и 30 септември 2019 г. в каб. 5032. Заявлението е достъпно ТУК.

Заявления за защита на магистърски тези спец. "Публична администрация" със спец. "Държавна администрация" и за спец. "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" се подават между 23 и 30 септември 2019 г. в ЦДО.