Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия)

сряда, 19 юни 2019 11:37 /
Начало:
понеделник, 28 октомври 2019 8:00
Край:
вторник, 05 ноември 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

21.10.‘19 г.

каб. 5032

25.10.’19 г.

каб. 5032

28.10.’19 г.

Зала

Електронно управление

28.10.’19 г.

каб. 5032

31.10.’19 г.

каб. 5032

04.11.’19 г.

Зала

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

21.10.‘19 г.

Център за ДО

25.10.‘19 г.

Център за ДО

28.10.’19 г.

Зала

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

28.10.’19 г.

Център за ДО

31.10.’19 г.

Център за ДО

04.11.‘19 г.

14:00

Зала

Важно!

Магистри, които са редовно обучение:

До 10 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на предходна сесия, не трябва да подават заявление отново.


Магистри, които са дистанционно обучение:

Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО.