Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община)“

събота, 18 май 2019 0:55 /
Начало:
сряда, 19 юни 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 2032 А на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

„Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община)“

 

Докторант: Ясен Божидаров Цветков

Научен ръководител: доц. д.н. Лучиян Ангелов Милков

 

НАУЧНО ЖУРИ:

доц. д.н. Лучиян Ангелов Милков

доц. д-р Александър Иванов Вълков

проф. д-р Иван Величков Иванов

проф. д-р Георги Димитров Апостолов

проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски

 

Публичната защита ще се състои на 19.06.2019 г. от 10.00 часа в зала 2032 А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.