Катедра "Публична администрация"

ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

вторник, 14 май 2019 23:53 /
Начало:
четвъртък, 20 юни 2019
Край:
Място:
Университет "Проф. д-р А. Златаров"- Бургас
Подробности:

ХV Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

Дата: 20 юни - 21 юни 2019 г.

Място: Университет "Проф. д-р А. Златаров"- Бургас

 

Организатор: Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки и Факултета по природни науки на Университет “Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас

Основната й цел е на нея да станат достояние проблемите на висшите училища, управлението на организациите, внедряването на нови информационни и индустриални технологии в обучението и производството, търсенията и достиженията в областта на хуманитарното познание.

Материалите от конференцията се публикуват в ежегодното издание на академичните списания “Управление и образование” и "Индустриални технологии". Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания – EBSCO

За повече информация: http://www.conference-burgas.com/index.html