Катедра "Публична администрация"

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ - КАПИТАЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО"

вторник, 14 май 2019 23:52 /
Начало:
четвъртък, 30 май 2019
Край:
Място:
Медицински университет - Пловдив
Подробности:

Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет - Пловдив организират Трета Национална конференция „Общественото здраве - капиталът на бъдещето“.

Дата: 30 май-01 юни 2019 г.

Място: Медицински университет - Пловдив

Научни направления:
- Социална медицина;
- Здравен мениджмънт;
- Здравни грижи;
- МБС, околна среда и здраве (вкл. трудова медицина, ХДЮВ);
- Оценка на здравни технологии. Икономика на здравеопазването;
- Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването. Е-здраве;
- Съвременни тенденции в медицинското образование;

За повече информация: https://bssph.org/?page_id=836