Катедра "Публична администрация"

ДО МАГИСТРИТЕ КЪМ КАТЕДРА "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ", РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

неделя, 17 март 2019 12:07 /
Начало:
понеделник, 18 март 2019
Край:
понеделник, 15 април 2019
Място:
каб. 5032
Подробности:

Уважаеми колеги,

До 15 април трябва да подадете заявление по образец за явяване на защита през юли! Заявлението трябва да бъде подадено в каб. 5032.