Катедра "Публична администрация"

Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация"

сряда, 12 декември 2018 1:52 /
Начало:
петък, 14 декември 2018 17:45
Край:
Място:
Зала 2121, УНСС
Подробности: