Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма”

сряда, 13 юни 2018 15:37 /
Начало:
четвъртък, 27 юни 2019 14:00
Край:
Място:
Зала 2032 А на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

„Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма”

 

Докторант: Петя Валентинова Найденова

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

 

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева

доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

 проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

проф. д-р Антон Тодоров Маринов

проф. д-р Йордан Стойчев Ботев

 

Публичната защита ще се състои на 27 юни 2019 г. от 14.00 часа в зала 2032 А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.