Катедра "Публична администрация"

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение

сряда, 23 май 2018 16:36 /
Начало:
вторник, 10 юли 2018 14:00
Край:
Място:
Зала П036
Подробности:

Явяването на защита на дипломни работи е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 13:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Защита на дипломни работи

14:00 ч.

Зала П036

Задължително условие за допускането до защита на дипломна работа е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до защита на дипломна работа;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).