Катедра "Публична администрация"

Защита на преддипломен стаж, специалност „Публична администрация“, 4 курс, редовно обучение

сряда, 23 май 2018 15:12 /
Начало:
четвъртък, 14 юни 2018 9:00
Край:
Място:
Зали 2121, 3074
Подробности:

Уважаеми колеги,

На вашето внимание представяме разпределението по комисии и факултетни номера за защитата на преддипломния стаж (специалност „Публична администрация“, 4 курс, редовно обучение):

Зала

Комисия

Фак. номера

2121

Комисия № 1

1443597

11120231 – 14120042

Комисия № 2

14120045 – 14120180

3074

Комисия № 3

14120195 – 14120279

Комисия № 4

14120282 – 14120347

Комисия № 5

14120348 – 14120424

2613481