Катедра "Публична администрация"

Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на магистърски тези за спец. "Публична администрация" със спец. "Държавна администрация" и за спец. "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт"

вторник, 17 април 2018 21:18 /
Начало:
сряда, 02 май 2018 9:00
Край:
петък, 11 май 2018 15:00
Място:
ЦДО
Подробности:

Заявления за защита на магистърски тези спец. "Публична администрация" със спец. "Държавна администрация" и за спец. "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" се подават между 02 и 11 май 2018 г. в ЦДО.