Катедра "Публична администрация"

Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на дипломна работа за спец. "Администрация и управление с преподаване на английски език"

вторник, 17 април 2018 21:10 /
Начало:
сряда, 02 май 2018 9:00
Край:
петък, 11 май 2018 16:00
Място:
каб. 5032
Подробности:

Заявления за защита на дипломна работа за спец. "Администрация и управление с преподаване на английски език" се подават между 02 и 11 май 2018 г. в каб. 5032.

Заявлението е достъпно ТУК.