Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“

сряда, 14 февруари 2018 18:42 /
Начало:
четвъртък, 08 март 2018 10:00
Край:
Място:
Зала 3062
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит на специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 09:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Държавен изпит

10:00 ч.

Зала 3062


Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Конспект за държавен изпит