Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“

четвъртък, 01 февруари 2018 16:12 /
Начало:
понеделник, 12 март 2018 9:00
Край:
Място:
Библиотека на УНСС
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 12.03.2018 г., т.е. 08:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Част 1: Тест

09:00 – 11:30 ч.

Библиотека на УНСС

Част 2: Есе

12:00 – 13:00 ч.

1084

 

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Правила за държавен изпитКонспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит).