Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“

понеделник, 04 септември 2017 21:07 /
Начало:
вторник, 26 септември 2017 8:30
Край:
вторник, 26 септември 2017 13:00
Място:
Тестови център на УНСС
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Част 1: Тест

09:00 – 11:30 ч.

Тестови център на УНСС

Част 2: Есе

12:00 – 13:00 ч.

Зала 4053

 

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит).