Катедра "Публична администрация"

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение

понеделник, 15 май 2017 16:49 /
Начало:
сряда, 12 юли 2017 13:00
Край:
сряда, 12 юли 2017 19:00
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Подаване на заявление за теми на дипломни работи

Предаване на дипломни работа

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

„Администрация и управление“ с преподаване на английски език

31.05.‘17 г.

каб. 5032

30.06.‘17 г.

каб. 5032

10.07.‘17 г.

каб. 5032

12.07.‘17 г.

13:00

Зала 4056