Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение

понеделник, 15 май 2017 16:38 /
Начало:
сряда, 12 юли 2017 9:00
Край:
сряда, 12 юли 2017 13:00
Място:
Зала 4056
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит на специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Държавен изпит

09:00 ч.

Зала 4056

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.