Катедра "Публична администрация"

Информационна среща за III и IV курс

неделя, 30 април 2017 14:12 /
Начало:
вторник, 09 май 2017 11:00
Край:
Място:
Зала 3074, УНСС
Подробности:

На 09.05.2017 г. в зала 3074 ще бъде проведена информационна среща със студентите от III и IV курс, спец. „Публична администрация“ (редовно и дистанционно обучение) и със спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“.

На срещата ще бъде предоставена изчерпателна информация за предстоящите защита на преддипломен стаж и държавен изпит. Студентите ще бъдат запознати и с възможностите за кандидатстване в новоразкритата магистърска програма към катедра „Публична администрация“.

Важно! Срещата ще се състои веднага след провеждането на Отворения семестър - "Здравна политика и здравен мениджмънт. Предизвикателствата на реформата."