Катедра "Публична администрация"

Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на магистърски тези за спец. "Публична администрация", редовно обучение

вторник, 17 януари 2017 12:23 /
Начало:
петък, 31 март 2017 8:00
Край:
петък, 31 март 2017 16:30
Място:
каб. 5032
Подробности: