Катедра "Икономика на природните ресурси"

Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“

сряда, 28 април 2021 15:05

едмицата 18-23 април катедра „Икономика на природните ресурси“ проведе Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ в професионалните гимназии по селско стопанство в градовете Силистра, Кнежа, Луковит и Попово и представи съдържанието на програмите и възможностите за професионална реализация на дипломираните аграрикономисти и екоикономисти.

В проведените срещи участваха учениците от 12-те класове на специализираните професионални гимназии.

Галерия снимки от Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите  „Аграрен биз ...