Катедра "Икономика на природните ресурси"

Обновено: четвъртък, 15 октомври 2015 10:35

Разписание за магистри, индивидуално обучение

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“

 

График за индивидуална форма на обучение на 6 студента в

ОКС “Магистър”, специалност “Екоикономика”

зимен  семестър на уч. 2015/2016 година

Дисциплина

Преподавател

Дата

Час

Зала

1

Управление на природоползването

Проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова

26.10.2015

27.10.2015

27,28.11.2015

14,00-15,30

12,30-14,00

09,00-17,30

1064

1064

1064

2

Икономически инструменти на екологичната политика

Доц.д-р Найден Найденов

04,11,18.11.2015

03,10,17.12.2015

10,45-14,00

10,45-14,00

 

1068

1068

 

3

Методи за икономически анализ на екологични проекти

Проф.д-р Диана Копева

12,13.11.2015

25.11.2015

10,00-18,30

12,00-15,15

1070

1070

4

Мониторинг и икономическа оценка на околната среда

Доц.д-р Албена Краева-Митева

24,31.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

09,30-18,00

12,30-14,00

16,00-17,30

 

1065

1065

1065

5

Системи за управление на околната среда

Доц.д-р Елка Василева

20,21,22.11.2015

09,00-15,45

Лабора-тория по стоко-знание

 

 

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“

 

График за индивидуална форма на обучение на 5 студента в

ОКС “Магистър”, специалност “Аграрен бизнес”

зимен  семестър на уч. 2015/2016 година

Дисциплина

Преподавател

Дата

Час

Зала

1

Управление на инвестиционни проекти

Проф.д-р Диана Копева

05,06.11.2015

10,00-18,30

 

1070

2

Управление на конфликтите

Доц.д-р Албена Краева-Митева

21,28.10.2015

21,28.10.2015

04,11,18.11.2015

04,11,18.11.2015

12,30-14,00

16,00-17,30

12,30-14,00

16,00-17,30

 

1065

1065

1065

1065

 

3

Анализ на аграрната политика

Проф.д-р Недка Иванова

29.10.2015

12,19.11.2015

26.11.2015

03,10,17.12.2015

14,15-15,45

13,00-16,15

13,00-16,15

14,15-15,45

1069

1069

1069

1069

4

Евростандарти и сертификация в агробизнеса

Доц.д-р Даниела Иванова

04,05.12.2015

09,00-17,30

Лабора-тория по стоко-знание

5

Географски информационни системи в аграрната икономика

Доц.д-р Димитър Терзиев

08,09.01.2016

09,00-17,30

Лабора-тория по

ГИС