Катедра "Икономика на природните ресурси"

Обновено: понеделник, 23 октомври 2017 9:36

Консултационни часове на преподавателите

 КОНСУЛТАЦИИ

на преподавателите от катедра

“Икономика на природните ресурси”

ЗИМЕН семестър на учебната  2017/2018 година

 

Преподавател

Дни и часове

1.Проф.д.ик.н.Пламен Мишев

Кабинет 1062

Вторник: 10,00-14,00 ч.

2. Проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова

Кабинет 1064

Понеделник: 12,15 – 14,15 ч.

Вторник: 10,00 – 12,00 ч.

3. Проф.д-р Недка Иванова

Кабинет 1069

Вторник: 12,15 – 14,15 ч.

Сряда: 10,30 – 12,30 ч.

4. Проф.д-р Светлинка Христова

Кабинет 1063

Вторник: 08,00 – 09,00 ч.

Вторник: 14,00 – 17,00  ч.

5. Проф.д-р Диана Копева

Кабинет 1070

Вторник: 10,00 – 14,00  ч.

6. Доц.д-р Димитър Терзиев

Кабинет 1068

Понеделник: 10,30 – 12,30 ч.

Вторник: 14,00 – 16,00 ч..

7. Доц. д-р Найден Найденов

Кабинет 1068

Четвъртък: 14,00 – 18,00 ч.

8. Доц.д-р Христина Харизанова-Бартос

Кабинет 1065

Вторник: 08,45 – 12,45 ч.

9.Доц.д-р Маргарита Кръстева

Кабинет 1066

Петък: 14,00 – 18,00 ч.

10. Доц. д-р Албена Митева

кабинет 1065

Понеделник: 10,30 – 12,30 ч.

Вторник: 08,45 -10,45 ч.

11. Доц.д-р Даниела Иванова

Лаборатория/ Каб 4068 НК

Петък: 10,30 – 14,30 ч

12. Доц.д-р Елка Василева

Лаборатория/ Каб. 4070 НК

Четвъртък: 08,45 – 10,45 ч.

Петък: 10,00 – 12,00 ч.

13. Доц.д-р Мария Пенева

Кабинет 3058

Понеделник: 12,30 – 14,00 ч.

Сряда: 08,00 – 10,30 ч.

14. Доц. д-р Стилиян Стефанов

Лаборатория/ Каб. 4070 НК

Сряда: 15,45 – 17,45 ч.

Петък: 10,30 – 12,30 ч.

15. Гл.ас.д-р Нина Типова

Лаборатория/ Каб.4069 НК

Вторник: 10,30 – 12,30 ч.

Петък: 14,00 – 16,00 ч.

16. Гл.ас. д-р Янка Казакова-Матева

Кабинет 1063

Четвъртък: 08,45 – 10,45 ч.

Четвъртък: 15,45 – 17,45 ч.

17. Ас.д-р Моника Събева

Кабинет 1070

Вторник: 10,30 – 12,30 ч.

Събота: 15,45 – 17,45 ч.

18. Ас.д-р Ралица Терзийска

Кабинет 1068

Сряда: 14,00 – 16,00 ч

Четвъртък: 12,15 – 14,15 ч.

19. Ас.д-р Кристина Тодорова

Кабинет 1065

Петък: 12,15 – 14,15 ч

Събота: 10,30 – 12,30 ч.