Катедра "Икономика на природните ресурси"

Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър")

сряда, 17 април 2013 11:39

Разглеждате снимки от Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър")

Вижте пълен текст на Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър")

Галерия снимки от Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждан ...