Катедра "Икономика на природните ресурси"

Защита на магистърски тези - месец март 2023 г.

сряда, 11 януари 2023 14:28 /
Начало:
петък, 10 март 2023 10:00
Край:
петък, 10 март 2023 12:00
Място:
зала П037, УНСС
Подробности:

Уважаеми дипломанти,

защитата на магистърски тези на студентите в “ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Екоикономика“, „Агробизнес и управление на територията" и „Аграрен бизнес“ ще се проведе на 10 март (петък) 2023 г. от 10:00 ч., зала П037.

Готовите магистърски тези трябва да бъдат предадени (на хартиен носител, подписани от научен ръководител) в кабинет 1067 и изпратени на ел. поща [email protected]  в срок до 28 февруари 2023 г., (вторник) вкл.

 

Необходимите документи за допускане до ЗДР се подават  в срок до до 02 март 2023г., (четвъртък) вкл.  в отдел „Студенти – Магистър“.

От катедрата